Uzależnienie to choroba nie tylko ciała, ale też duszy i głowy. Kompleksowe wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i medyczne pomoże osobie uzależnionej w tym, aby zaprzestała podejmować wyniszczające ją zachowania, dążąc do pełnej abstynencji lub zwiększenia kontroli. Jak wygląda leczenie uzależnień? Jakie są jego formy? Poniżej garść podpowiedzi i wskazówek dla osób, które szukają pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego.

Interdyscyplinarne leczenie uzależnień

Terapia uzależnień prowadzona jest tak, aby pacjent osiągnął postawione sobie cele. W przypadku konkretnego człowieka mogą się one różnić. Czasami najważniejszym celem jest pełna abstynencja lub zaprzestanie na przykład uprawiania hazardu, innym razem celem może być ograniczenie, zwiększenie kontroli.

To, co wspiera pacjenta w dochodzeniu do równowagi, to współpraca specjalistów, takich jak psycholodzy, psychoterapeuci uzależnień, lekarze psychiatrzy. W zależności od stanu pacjenta, leczenie może rozpocząć się od detoksykacji, a zatem odtrucia. To postępowanie prowadzone jest pod okiem medyków, którzy czuwają nad bezpieczeństwem odtruwanego pacjenta.

Zrezygnowanie z używania substancji takich jak alkohol narkotyki, leki, to ogromne wyzwanie i przedsięwzięcie, z którym musi zmierzyć się pacjent. Uzależnienie fizyczne, które objawia się w postaci głodu substancji, może być złagodzone dzięki wprowadzeniu odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Dzięki temu pacjent ma większe szanse na sukces na początkowym etapie leczenia.

Jak leczy się osoby uzależnione?

Współcześnie proces leczenia osób uzależnionych prowadzony jest w oparciu o najnowsze badania, które niejednokrotnie podkreślają, że bardzo ważnym celem terapii jest uzyskanie kontroli nad spożywanymi substancjami. Warto podkreślić, że nie zawsze najważniejszym celem terapeutycznym jest pełna abstynencja.

Leczenie może być prowadzone w różnych trybach. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji konkretnego pacjenta. Klienci poradni mogą korzystać z leczenia zamkniętego, które odbywa się przez okres kilku tygodni, w czasie których pacjent poddawany jest detoksykacji oraz intensywnej psychoterapii.

Kolejna forma terapii to terapia grupowa i indywidualna na oddziałach dziennych, w której pacjent również uczestniczy przez kilka tygodni. Po skończonych zajęciach w godzinach popołudniowych pacjent wraca do domu. Poza tym dla osób, które przeszły już pewną drogę w terapii, bardzo ważny jest dalszy kontakt z terapeutą lub psychologiem w celu podtrzymania motywacji i utrzymania abstynencji lub kontroli.

Odbywa się to poprzez spotkania terapeutyczne, które odbywają się na przykład raz w tygodniu. Stosownym do tego miejscem jest po prostu gabinet psychologiczny.

Pomoc dla bliskich

Warto wiedzieć również o tym, że pomoc dostarczana jest dla bliskich osób, które na co dzień żyją z człowiekiem uzależnionym. Nazywane jest to terapią współuzależnienia. W poradniach uzależnień prowadzone jest również wsparcie dla osób, które doświadczają tak zwanego syndromu DDA. To syndrom dorosłych dzieci alkoholików, który przejawia się u ludzi, którzy w dzieciństwie wychowywali się w rodzinie z problemem alkoholowym.

Nasze przychodnie:

Gabinet w Pabianicach

Gabinet w Dłutowie

Psycholog w Łodzi