Zdarza się, że na nasze pytanie „Co u ciebie?”, usłyszymy od znajomego lub bliskiej nam osoby niepokojąco brzmiącą odpowiedź „Mam kryzys.” Czym właściwie jest kryzys życiowy i jak można sobie z nim poradzić? Do kogo się zgłosić o pomoc i czy aby na pewno „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”?

Czym jest kryzys życiowy?

Kryzys życiowy, inaczej zwany psychologicznym, to stan, w którym człowiek z powodu różnych zdarzeń czuje, że jego zdolności do radzenia sobie z życiem są niewystarczające, a sytuacja, w jakiej się obecnie znajduje, go przerasta.

Kryzys można postrzegać jako pewien rodzaj reakcji człowieka na wydarzenie krytyczne, które było dla niego na tyle trudne, przytłaczające i stresujące, że doprowadziło do nieradzenia sobie ze swoim życiem.

Kryzys jest odpowiedzią na sytuacje zagrażające utrzymaniu równowagi psychicznej, w wyniku których zostaje zaburzone poczucie spokoju, bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej.

Wydarzeniem krytycznym można określić traumatyczne momenty, takie jak utrata, śmierć bliskiej osoby, informacja o poważnej chorobie lub sytuacje powodujące nagłe obniżenie się nastroju i uczucie braku kontroli nad swoim życiem, takie jak zwolnienie z pracy, ponaglenie spłaty zadłużenia, utrata mieszkania.

Do kryzysu może dojść również na skutek teoretycznie pozytywnych wydarzeń, jak narodziny dziecka, ślub czy przejście na emeryturę. Są to na tyle ważne momenty w życiu człowieka, że pod ich wpływem może poczuć się przytłoczony i bezradny.

Kryzys może dotknąć osobę, która w nagły, nieoczekiwany sposób doświadczyła utraty wiary w swoje głęboko zakorzenione wartości. Mowa tu np. o wierze w Boga, przekonaniu o sprawiedliwości, wierze w wierność partnera.

Przebieg kryzysu psychologicznego

Osoba znajdująca się w kryzysie psychologicznym doświadcza zaburzenia codziennego funkcjonowania. Ma poczucie, że życie stawia na jej drodze same przeszkody nie do pokonania, a obecny stan przygnębienia już nigdy nie ulegnie poprawie.

Mogą pojawić się takie dolegliwości jak bezsenność lub zaburzenia snu, koszmary, duszności, uczucie bezradności i braku celowości w życiu. Osobie dotkniętej kryzysem życiowym wydaje się, że życie nie ma sensu, bo z powodu danego wydarzenia egzystencja nie wróci już na swój normalny tor i już nic nie będzie tak dobrze, jak dawniej.

Podczas przeżywania kryzysu poziom stresu jest na bardzo wysokim poziomie, co utrudnia normalne funkcjonowanie. Jeśli nie zostaną podjęte właściwe działania, może się ten stan przerodzić w stan chronicznego stresu, co z kolei wiąże się z szeregiem negatywnych i destrukcyjnych dla organizmu następstw.

W powiedzeniu „Co nas nie zabije, to nas wzmocni” ukryty jest niejako sens kryzysu psychologicznego. Choć sam kryzys wydaje się na początku drogą bez końca i bez happy endu, to dzięki odpowiednio podjętej terapii u psychologa, w kryzysie można odnaleźć sens życia na nowo.

Przejście przez załamanie, utrata czegoś ważnego i bolesne doświadczenia mogą sprawić, że osoba chora zacznie podejmować z czasem zmiany w swoim życiu, a sam kryzys potraktuje jako szansę na nabycie nowych umiejętności, zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń, rozwój osobisty.

Wyjście z kryzysu życiowego

Kryzys psychologiczny jest na tyle poważnym stanem, że konieczna w większości przypadków jest pomoc psychologiczna. Specjalista pomoże zrozumieć otaczającą, przytłaczającą rzeczywistość, pozwoli na uwolnienie swoich emocji i zrozumienie reakcji, jakie następują w wyniku znalezienia się w niekomfortowej sytuacji. Dzięki rozmowom i psychoterapii łatwiej poznać samego siebie, pojąć otaczającą rzeczywistość i stawić czoła wyzwaniom, jakie zsyła los.

Nasze gabinety:

Gabinet Psychologiczny w Pabianicach

Gabinet Psychologiczny w Dłutowie

Gabinet Psychologiczny w Łodzi